Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Onze school

De Empel werkt met de You Are Good-methode. Het idee achter deze methode is: ‘Jij bent goed zoals je bent. Jij mag er zijn’. We benaderen elkaar positief. Er is veel aandacht voor de balans tussen kennisoverdracht en welbevinden. Op onze school is uw kind in vertrouwde handen. De Empel biedt een veilige basis voor een uitdagende toekomst.

Vanuit onze visie bepalen we voor elk schooljaar welke beleidsonderdelen extra aandacht krijgen.

Wist u dat:

  • We een voorbeeld willen zijn in onze regio hoe Leren Zichtbaar Maken in de groepen en de school praktisch worden uitgevoerd? De kinderen, ouders en leerkrachten spreken dezelfde leertaal van Leren Zichtbaar Maken.
  • Ons lesprogramma ons er meer op gaan richten dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving? We bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.
  • We bij ons op school gericht aandacht geven aan kunst & cultuur?
  • Onze leerlingen op eigen niveau – op het gebied van rekenen en spelling – leren laten werken, onafhankelijk van tijd en plaats, met behulp van ICT (gepersonaliseerd leren). De kinderen werken op een eigen chromebook aan    de verwerking van spelling en rekenen.
  • De verrijkingsklas voortgezet wordt? Van groep 1 t/m 8 is er een aanbod en uitdaging voor cognitief meer begaafde leerlingen.
  • Dat onze school beschikt over het Brabants VerkeersveiligheidsLabel? Dit betekent dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast is er een verkeerswerkgroep met ouders betrokken bij verkeerseducatie.