Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Welkom op de site van You are good!

YOU ARE GOOD

Waarom?

Voor ieder kind een veilige omgeving,

waar ieder zichzelf kan zijn,

en niemand buitengesloten wordt!

Het is van alle tijden en elke school heeft ermee te maken; kinderen die zichzelf en elkaar in de weg zitten. Onderlinge pesterijen, kinderen die worden buitengesloten en een gevoel van onveiligheid in de groep, op het schoolplein en ook buiten schooltijd.

Kinderen én volwassenen hebben drie psychologische basisbehoeftes:

  • Relatie; ik hoor erbij, ik word gewaardeerd, anderen willen met mij omgaan.
  • Competentie; Ik kan het, ik weet dat ik het kan, ik heb plezier in eigen kunnen, ik ben trots en heb vertrouwen.
  • Autonomie; ik ben goed zoals ik ben, ik word gerespecteerd, ik mag er zijn.

Als er sprake is van onvervulde basisbehoeften ontstaat er ongenoegen en kunnen kinderen én volwassenen zich hierdoor vervelend gaan gedragen (schelden, treiteren, buitensluiten, zelfbeschadiging enz). Ook is er bij veel ongenoegen weinig ruimte over in de hersenen om leerstof op te nemen.

Een veilige en positieve leefsfeer is dus nodig voor een veilige en positieve leersfeer.

En hoe doen we dat?

Op de Empel leren we de kinderen dat je goed bent zoals je bent. We leren elkaar beter kennen en benaderen elkaar positief. Je wordt gehoord en gezien door de volwassenen én de kinderen in je groep.

We werken aan zelfvertrouwen, betrokkenheid bij elkaar en verbondenheid in de groep, iedereen hoort erbij.

Want dat waarmee je je verbonden voelt, beschadig je niet.

We leren de kinderen dat we samen een veilige en positieve omgeving kunnen creëren.

Door met de ander om te gaan zoals je wilt dat er ook met jou wordt omgegaan.

Als je wilt dat jij jezelf mag zijn, laat dan ook de ander zichzelf zijn.

Als je wilt dat er niet over jou geroddeld wordt, roddel dan zelf niet.

Als je wilt dat jij erbij hoort, laat anderen er dan ook bij horen.

Als je wilt dat er vriendelijk met je wordt omgegaan, ga dan zelf vriendelijk om met anderen

Als je liever lol hebt dan ruzie, maak dan lol met elkaar.

Als je liever problemen oplost dan uitvecht, los dan je problemen geweldloos op.

Als je wilt dat je het fijn hebt op school, laat anderen het dan ook fijn hebben op school.