Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom op de site van de MR

Medezeggenschapsraad

Welkom op de site van de medezeggenschapsraad van basisschool de Empel. De MR-geleding bestaat uit 3 ouders (waarvan 1 voorzitter) en 2 leerkrachten. De medezeggenschapsraad heeft een adviserende en controlerende functie. Naast het controleren van beleidsuitvoering is onze houding vooral pro-actief. Niet alleen achteraf praten, maar juist vooraf meedenken over het beleid van de Empel. Te denken valt aan onderwerpen als: formatieplan, schooljaarplan en veiligheid in en rond de school. Zo is de Empel bijvoorbeeld in het bezit van het BVL-label (Brabants Verkeersveiligheids Label).

Even voorstellen….

De oudergeleding:

Ilona van Brussel
Ik ben Ilona van Brussel, geboren en getogen in Erp, en zelf in mijn jonge jaren leerling geweest van basisschool de Empel. Ik woon samen met Jan-Willem van den Broek op Groot Dorsent en ben de moeder van Diede en Fedde. Ik ben geïnteresseerd in het beleid van de school en wil me inzetten voor een goede organisatie daarvan. Ik ben 3 dagen per week werkzaam als revalidatietherapeut bij Koninklijke Visio in Eindhoven en Den Bosch. In mijn werk begeleid ik blinde en slechtziende kinderen die een (reguliere) school bezoeken, op het gebied van ICT. Hierdoor heb ik te maken met veel verschillende (basis)scholen. Daarnaast ben ik sinds 2010 lid van de ondernemingsraad van Koninklijke Visio en vervul ik sinds 4 jaar de rol van secretaris. Het is leuk dat ik met deze ervaring mijn steentje bij mag dragen aan de medezeggenschap op de Empel

Rianne van Lieshout
Ik ben geboren en getogen in Beek en Donk. Inmiddels alweer bijna 12 jaar wonende in Erp en getrouwd met Rob. Samen hebben we drie kinderen: Niek (groep 4), Tijn (groep 1/2B) en Neel. Ik ben werkzaam bij Preferro en verantwoordelijk voor het HR- en financiële beleid. Hiervoor heb ik ruim 11 jaar als hypotheekadviseur gewerkt. Als bedrijfskundige kijk ik vanuit een frisse invalshoek en met een positief kritische blik naar het beleid van de school. En met een frisse blik naar andere zaken die de kwaliteit van het onderwijs, maar ook de school zelf, positief beïnvloeden. De basisschooltijd vind ik de belangrijkste leerweg om mentaal klaargestoomd te worden voor de middelbare school. Het meegeven van een stevige rugzak, klaar voor een toekomst in de grote wereld. Een belangrijke basis, waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen.

Cindy Barten
Ik ben Cindy Barten en per september 2019 lid van de MR. Ik ben geboren in Zijtaart maar woon inmiddels alweer 13 jaar samen met Roel in Erp. Ik ben mama van Mels (4/5), Saar (1/2a) en Bell (1/2b). Ik werk bij Drie Essen in Erp waar ik o.a. zwemles geef aan kinderen. Tot enkele jaren geleden heb ik gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs. Onderwijs heeft altijd mijn interesse en ik hecht waarde aan kwalitatief goed onderwijs. Welbevinden en betrokkenheid zijn voor mij belangrijke pijlers en die dragen we ook uit bij Drie Essen middels het Ervarings Gericht Zwemonderwijs. Vanuit deze interesse en mijn betrokkenheid, wil ik graag de ouders van onze school vertegenwoordigen. Ik heb er vertrouwen in dat we binnen de MR als team positief kritisch en vanuit verschillende invalshoeken de onderwerpen en beleidszaken zullen benaderen, waarbij altijd het belang van de kinderen en de gestelde kernwaarden en doelen van De Empel het uitgangspunt vormen. Input van jullie als ouders is daarbij meer dan welkom! Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Spreek me gerust aan op het schoolplein!

Personeelsgeleding

Thea Donkers
Mijn naam is Thea Donkers en woon in Keldonk samen met mijn man Gerard en 2 van mijn 3 kinderen. Mijn oudste zoon, Chiel, is 24. Hij studeert en woont al 6 jaar in Utrecht. Mijn middelste, Daan van 23 en mijn jongste, Neeltje van 18 studeren ook, maar wonen nog thuis.
Ik ben 53 jaar en nu voor ’t vierde jaar weer terug op de Empel in de bovenbouw. Mijn loopbaan begon in januari 1989 in Oss, waar ik bijna 12 jaar heb gewerkt .In 2003 ben ik op de Empel begonnen. Ik heb in alle groepen les gegeven maar de laatste jaren vooral in de bovenbouw. Dit jaar sta ik in groep 6/7.
Ik ben al vaker lid geweest van de MR maar dat is alweer wat jaartjes geleden. Ik vind het leuk om mee te denken over beleid en onderwijs samen met de ouders. Ik ben benieuwd naar de aanvullingen die de MR de komende jaren kan geven aan het beleid voor een nog beter onderwijs op de Empel.

Ilse van Helvoort
Mijn naam is Ilse van Helvoort, 50 jaar woon samen met mijn vriend Philip in Beek en Donk. Wij hebben 1 zoon van 18, die dit jaar begonnen is op de TU Eindhoven. Ik werk nu voor het 5e jaar op basisschool de Empel. Hiervoor 23 jaar in Boerdonk gewerkt, een school uit ons cluster. Mijn ervaring ligt vooral in de onderbouw. Ik werk dan ook met heel veel plezier 3 dagen in groep 1-2.
Ik maak alweer enkele jaren deel uit van de verkeerswerkgroep, waar we ons vooral inzetten voor een verkeersveilige schoolomgeving en daarnaast de zelfredzaamheid van kinderen in het verkeer proberen te vergroten.
En sinds dit schooljaar ook gestart in de MR, waar ik het leuk en interessant vind om met een zeer betrokken ouders en collega’s in gesprek te gaan over het beleid en ons onderwijs op de Empel.