Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Ouders

Wat is de missie van onze school?

Op De Empel zijn leerlingen, ouders en leerkrachten samen verantwoordelijk voor en betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Het welbevinden van het kind staat centraal in dit proces. Wij willen binnen ons cluster zichtbaar lerende en gemotiveerde leerlingen zien. Zij hebben inzicht in en zijn eigenaar van hun leren. ICT krijgt een steeds belangrijkere rol in de ondersteuning van het leerproces. Middels aandacht voor mens, maatschappij en cultuur, kunnen kinderen hun talenten en identiteit ontdekken en verder ontwikkelen. Wij vinden een goed en veilig leer- en leefklimaat erg belangrijk. Dit bereiken wij door gebruik te maken van Taakspel en het project You Are Good. Ons uitgangspunt daarbij is: Je bent goed zoals je bent!

Voor meer informatie: Scholen op de kaart