Skip Navigation or Skip to Content
logo
Updates

Skipov en SKOSO fuseren per 1 januari 2022 en gaan Verdi heten

Skipov en SKOSO zijn organisaties met scholen voor primair onderwijs in Meierijstad. Skipov omvat 13 scholen (ruim 2200 leerlingen) in de kernen Veghel, Mariaheide, Erp, Boerdonk, Zijtaart, Keldonk en Eerde. Aan Skipov is SPV verbonden met 12 peuterspeelzalen. SKOSO heeft 7 scholen (ruim 1250 leerlingen), in de kernen Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel.

Sinds Veghel en Sint-Oedenrode zijn opgegaan in de gemeente Meierijstad, komen Skipov en SKOSO elkaar steeds vaker tegen op allerlei terreinen: in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (30 06), in gemeentelijk overleg en bij de ontwikkeling van onderwijskundige projecten.

In de afgelopen jaren hebben de bestuurders van Skipov en SKOSO met hun stakeholders de mogelijkheden van een besturenfusie onderzocht. De resultaten van dat onderzoek hebben geleid tot de conclusie dat beide organisaties elkaar willen versterken: bij de ontwikkeling en innovatie van het onderwijs, de versterking van de professionele cultuur en het werkgeverschap en de vermindering van de financiële kwetsbaarheid.

De naam Verdi is een samensmelting van “verbonden in diversiteit”. De nieuwe organisatie heeft een breed palet van 20 scholen die een sterke verbinding hebben en elkaar daardoor versterken. De leerlingen zijn verbonden met elkaar in al hun diversiteit in talenten en achtergronden. In meerdere talen staat Verdi voor “groen”, wat verwijst naar de start van nieuw leven en naar duurzaamheid, een belangrijke pijler voor de nieuwe organisatie.

Paul Meessen (rechts op de foto), de directeur-bestuurder van SKOSO, zal worden benoemd tot bestuurder van de nieuwe organisatie. Berry Tomas, voorzitter raad van bestuur van Skipov, gaat op 31 december 2021 zijn actieve onderwijsloopbaan beëindigen.

Scholen

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.